Iragarkiak

 
Mankomunitate honek, 2020ko ekainaren 24an egindako ohiko Osoko Bileran, AUMko Ostatu-zerbitzuaren / Harrera-pisuaren Erabilera Araudiaren behin-behinean onartzeko erabakia hartu zuen.

         

 Iragarkia

 

 

 Araudia