Iragarkiak

 
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Uztailaren 6/89 Legearen 16. artikulua betetzeko, ohiko Osoko Bilkura 2019 ko abenduaren 18an izandako onartutako ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA Udal-Gaindiko Erakundeko 2020ko Lanpostuaren Zerrenda argitaratzen da.