Iragarkiak

 
AUMko Presidentziaren abenduaren 18ko 72/2019 zk. Dekretuaren bitartez, hurrengo hau erabaki du: Hasierako onarpena ematea Kredituen Transferentziak, Aldaketarako 1/2019-1AEHEA zka. espedienteari dagokiona "Arratiako Egoitza - Herri Erakunde Autonomoa"ren 2019ko Aurrekontuaren barruan.