Iragarkiak

 

AUMko Presidentziaren abenduaren 18ko 70/2019 zk. Dekretuaren bitartez, hurrengo hau erabaki du: Hasierako inarpena ematea Kreditu Gehigarriak, Aldaketarako 1/2019-6AUM zka. espedienteari dagokiona Mankomunitatearen 2019ko Aurrekontuaren barruan..