Iragarkiak

 
Hiriko Hondakin Solidoen Bilketa Zerbitzuagatiko Tasaren ordainketari lotuta dauden zergadunei jakinarazi egiten zaie honako Ediktu hau erkidegoari egiten zaion jakinarazpena ere izango dela. Halaber, jakinarazi egiten zaie urtarrilaren 2ko, l/2O2O zka. Presidentziaren Dekretuaren bidez, Arratiako Udalen Mankomunitatearen Hiriko