• Euskara
 

 lukeinke, -ea; lukinka   • Ahoskera
    lukinkía
  • Esanahia lukainkea, txarrien heste freskoagaz egiten zana, luzea eta bueltakoa. 
  • Adibidea "Lukinkia, bueltako txorixoa da. Txorixoak leen ixiten zirian bueltakoak, luziagoak eta makurrek. Aik siketan zirian agean sartute" 
  • Erderetako ordaina
    longaniza de chorizo