• Euskara
 

 jorrail, -le; jorraille   • Ahoskera
    yorráile
  • Esanahia Apirila, urtearen laugarren hilea. 
  • Adibidea "Ezaguera osoagaz eta onen baretasunagaz 1927'ko Yorraila'n 7'an arimea.." (E. Gorostiaga) 
  • Erderetako ordaina
    abril