• Euskara
 

 ito, -oa   • Ahoskera
    itóa
  • Esanahia Zarratua, airerik ez daukana, estua. 
  • Adibidea Komun itoak daukiez gaurko pisuak, bentana barik… 
  • Erderetako ordaina
    ahogado -da   sin ventilación  estrecho -cha