• Euskara
 

 faltso, -oa; faltzo, faltzu   • Ahoskera
    faltzóa
  • Esanahia benetakoa ez dana, guzurrezkoa. 
  • Adibidea  
  • Erderetako ordaina
    no auténtico -ca