• Euskara
 

 eskabi, -ie   • Ahoskera
     
  • Esanahia ik. esakabi. 
  • Adibidea  
  • Erderetako ordaina
    mariposa