• Euskara
 

 bijilia, -ie; bijili   • Ahoskera
    bijílie
  • Esanahia okelea jateari iztea, garizuman egiten da. ("j" erderazko erara ahoskatuta). 
  • Adibidea "bijiliko babazurie" (Manterola, A. La alimentación doméstica en Vasconia (La alimentación en Zeanuri), 680. 
  • Erderetako ordaina
    vigilia