• Euskara
 

 begikune, -ea   • Ahoskera
    begíkunea
  • Esanahia ik. begirakune. 
  • Adibidea "Begikunea esan gure dau ba batan bateri begire saosenean ba bien modu onera bien modu txarrera..." (Igorre) 
  • Erderetako ordaina
    mirada; mirada torva, seria