• Euskara
 

 bakan, -na   • Ahoskera
     
  • Esanahia urria, laburra. 
  • Adibidea "(Bizkaierea) askar-eraskiñetan askozaz bakanagoa dalako gipuzkerea baño". (I, Larrakoetxea) 
  • Erderetako ordaina
    escaso -sa    conciso -sa  corto -ta