• Euskara
 

 bahitu *   • Ahoskera
    báitu
  • Esanahia artzainen arteko istilu baten eragileari artaldea hartu eta kendu egiten jakon, epailearengana eroateko. 
  • Adibidea "baitu, kendu in bear" (EHHA, Zeanuri) 
  • Erderetako ordaina
    pignorar, detener, prender