PREZIO ETA TASA PUBLIKOAK

2020

Etxez-etxeko laguntza zerbitzua

ELZren arruntako orduko

27,10 €/orduko (BEZa barne)

ELZren asteburuko eta jaiegunetan orduko prezioa

33,88 €/orduko (BEZa barne)

"Arratiako Egoitza-Herri Erakunde Autonomoan"
emoteko laguntza-zerbitzua

Egoitza-Zentroa

Egonaldi iraunkorra

89,20 €/egunean

Aldi baterako egonaldiak

89,20 €/egunean

Eguneko-Zentroa

Plaza psikogeriatrikoko prezioa     garraioarekin

66,13 €/egunean gehi BEZa

                                     garraiorik gabe

54,59 €/egunean gehi BEZa

Plaza mendekotasun fisikoko prezioa 
                                                  garraioarekin

68,78 €/egunean BEZa barne

                                                garraiorik gabe

56,77 €/egunean BEZa barne

Etxeko hondakinak eta zaborra batzeko zerbitzua 

Mota eta Enplegatu kp.

Hiruhilab. Tasa

Etxebizitzak                                                 --

32,00 €

Biltegiak eta dendak                                 < 2

101,71 €

                                                              < 5

165,94 €

                                                              < 15

339,03 €

                                                              < 50

508,54 €

Ostal.elikad.zerbitz.                                  < 2

135,59 €

                                                              < 5

254,28 €

                                                              < 15

423,81 €

                                                              < 50

593,31 €

Industri jard.zerbitz.                                 < 2

101,71 €

                                                              < 5

226,12 €

                                                              < 15

423,81 €

                                                              < 50

565,14 €

                                                             < 100

706,27 €

                                                             < 500

847,56 €

                                                             > 500

988,94 €