Prezio eta Tasa Publikoak
                     Etxez-etxeko laguntza zerbitzua

ELZren arruntako orduko

      27,10 €/orduko        
(B.E.Z.a barne)

ELZren asteburuko eta jaiegunetan
orduko prezioa

 33,88 €/orduko  
(B.E.Z.a barne)
"Arratiako Egoitza-Herri Erakunde
Autonomoa"n emoteko laguntza-zerbitzua

Egoitza-zentroa

Egonaldi iraunkorra 

  89,20 €/egunean  

Aldi baterako egonaldiak

89,20 €/egunean


Eguneko-zentroa

Plaza psikogeriatrikoko prezioa
                              garraioarekin

  66,13 €/egunean gehi BEZa  

                              garraiorik gabe

 54,59 €/egunean gehi BEZa

Plaza mendekotasun fisikoko prezioa
                              garraioarekin
           68,78 €/egunean
              (BEZa barne)
                              garraiorik gabe            56,77 €/egunean
              (BEZa barne)Etxeko hondakinak
eta zaborra batzeko zerbitzua
        

Mota eta Enplegatu kp.                                 Hiruhilabeteko Tasa  
Etxebizitzak

           32,00 €            

Biltegiak eta dendak              < 2

 101,71 €

                                              < 5

 165,94 €

                                              < 15

 339,03 €

                                              < 50

  508,54 €

Ostalaritza, elikadura,
                         zerbitzuak
      < 2

 135,59€

                                              < 5

 254,28€

                                              < 15

 423,81 €

                                              < 50

 593,31 € 

Industria-jarduerak,
                         zerbitzuak      
< 2

 101,71 €

                                              < 5

 226,12 €

                                              < 15

 423,81 €

                                              < 50

 565,14 €

                                             < 100

 706,27 €

                                             < 500 

 847,56 € 

                                             > 500     

 988,94 €