Zerbitzuak

juzgado de paz 

Arratiako Bake Epaitegietako Idazkaritzen Elkartea

Zerbitzu hau Arratiako Udalen Mankomunitateak sortu zuen, beste batzuen artean, Arratiako Udalen Mankomunitatearen uztailaren 1eko Estatutuen 3.artikuluko f) puntuan ezarrita dagoenaren arabera "Mankomunitateko udalek beharrezkotzat jotzen duten beste edozein zerbirzu" gisa.

Nabarmendu behar da une honetan Arratiako Bake Epaitegietako Idazkaritzen Elkartean Mankomunitateko udal guztiak daudela integratuta.

Arratiako Bake Epaitegietako Idazkaritzen Elkartea, Mankomunitateko udalerriek Bake Epaitegietako funtzionamendua udalaren zereginen funtzionamendutik bertatik udal administrazio-zereginei dagokienez bereizteko interesa zeukatelako sortu zen.

Orain arte, 7.000 bizilagunetik beherako udalerrietako Epaitegien eginkizunak udal funtzionarioen eskuetan egon dira; horren ondorioz, alde batetik Epaitegiek beraiek ez zeukaten berezko izaerarik, eta aldi berean, udalak gai judizialetan batzuetan gehiegi hartzen zuen parte. Hori kaltegarria da, arazo mota biak eta jarduketa-eremu biak diferenteak direlako.

Alde horretan, Mankomunitateko zerbitzu juridikoek 1991. urtean Arratiako Bake Epaitegietako Idazkaritzen Elkartea etorkizunean sortzeko Jarduketa Plana prestatu zuten.

Jarduketa Plana horretan honako hay diseinatu zen: Udal bakoitzak bere Bake Epaitegia edukitzen jarraituko zuen, baina Epaitegi guztietako langileak Mankomunitatekoak izango lirateke, Espainiako Justizia Ministerioak lanpostu huts hori betetzeko karrerako funtzionarioa izendatu arte.

Jarduketa Plana orduko Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari aurkeztu zitzaion, eta hark, 1990eko abenduaren 28ko aginduaren bidez (1991ko abenduaren 31ko EHAA), Arratiako Bake Epaitegietako Idazkaritzen Elkartea sortu zuen, baita haren funtzionamendua baimendu ere.

Jarraian, Mankomunitateak Administrari bat kontratatu zuen, Idazkari Judizialaren zereginak aldi baterako bete zitzan.

Beste alde batetik, eta INEMen eta Toki Korporazioen arteko hitzarmena oinarri izanik, Administrari Laguntzaile bat kontratau zen, eta Elkartearen barruan Agente Judizialaren eginkizuna esleitu zitzaion.

Une honetan, Arratiako Bake Epaitegietako Idazkaritzen Elkarteko lanpostuak, Justizia Administrazioko ofizial bi idazkari lanetan, eta Agente Judizialaren lanpostu bat, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saileko langileek betetzen dituzte.

Zerbitzugintzaren modalitatea Elkarteko langileak Arratiako Udalerrietako Bake Epaitegi bakoitzean geratzean datza.

Ordutegia

 

ASTELEHENA    

Igorre

09,00 a 11,00 or.

94 631 57 99

Bedia

11.30 a 14,00 or.

94 631 42 72

     
ASTERATEA    

Zeanuri

09,00 a 11,30 or.

94 673 91 46

Lemoa

09,00 a 14,00 or.

94 631 25 52

     
ASTEAZKENA    
Arantzazu

09,00 a 11,00 or.

94 631 56 89

Artea

11,30 a 14,00 or.

94 673 92 05

     
OSTEGUNA    
Dima

09,00 a 11,30 or.

94 631 90 04

Areatza

12,00 a 14,00 or.

94 673 90 10

     
OSTIRALA    

Igorre

09,00 a 14,00 or.

94 631 57 99

Lemoa

09,00 a 14,00 or.

94 631 25 52

     
15 EGUNERO    
Ubide

09,00 a 11,00 or.

945 46 14 37