Gobernu organoak- AUM

       Batzar Orokorra

    
   Osoko Bilera 2019 - 2023

       Gobernu Batzarra 2019 - 2023

       Presidentzia

       Presidenteordea

    
   Informazio Batzordeak 2019 - 2023

           
Kontratazio mahaia 2019 - 2023 

Zuzendaritza kontseilua AEHEA