Ordenantzak

       Hondakinen Bilketarako eta Gaikako Bilketarako Zerbitzua

                                         

Arratiako egoitzan laguntza-zerbitzuak ematea

          "Arratiako Egoiza - Herri Erakunde Autonomoa" delakoan 
            emoneko laguntza-zerbitzuaren publiko salneurriei arautzailea 
            dan ordenantza

       3. zerga ordenantzaren 2020 urterako aldaketaren 
           behin-behineko erabakia

       2020ko ekitaldirako 3. zerga ordenantza behin-betiko onarpena