Prozedurak Beste batzuk


  • Bizkaia.eu edo B@k bidezko tramitazioa - Bizkaia.eu edo B@k bidezko tramitazioa
  • Ziurtagiri elektronikoa (TSL) edo B@kQ bidezko tramitazioa - Ziurtagiri elektronikoa (TSL) edo B@kQ bidezko tramitazioa

Bilaketa aurreratua

Inkestak

Ez dira egiten.

Kexak eta iradokizunak

Momentuz ez dugu jaso inolako kexa espefizikorik.
Ez dugu jaso iradokizun berririk herritarren aldetik.