• Euskara

Albisteak

 
 

IRAGARKIA 

       ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEAk, 2010eko irailaren 9 datazko Ezohiko Osoko Bilkurean batuta, erabagia hartu dau “AUMeko HHSak BILTZEKO ZERBITZURAKO IBILGAILU INDUSTRIAL BATEN XASISAREN HORNIKETA”-rako kontratua adjudikatzeko, behin-behineko izaeraz eta prozedura irekiaz.

 
        
Iragarki honen bidez bete egin da Herri Sektorearen Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen 135.3 artikuluan xedatua. Aipatu adjudikazinoa automatikoki bihurtuko da behin betikoa, adjudikatariaren aldetik bete egiten badira artikulu aurreaipatuaren 4 apartatuan, batetik, eta lizitazinoa arautzen daben Klausula Administratibo Berezien Pleguan, bestetik, jarri diran betebeharrak eta, hori, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen dan egunaren hurrengotik zenbatzeko 15 laneguneko gehienezko epearen barruan.

1. ADJUDIKAZIOA EMATEN DUEN ERAKUNDEA:

   a) Erakundea: ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

   b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza-Kontuhartzailetza  

2. KONTRATUAREN XEDEA:

        a)  Kontratu mota: Horniketa

        b) Deskripzioa:   “AUMeko HHSak BILTZEKO ZERBITZURAKO IBILGAILU INDUSTRIAL BATEN XASISAREN HORNIKETA”

       c)   Erloa: Ez.

       d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argi­taratze data: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 144. zenbakia, 2010eko uztailaren 29an.

 3. TRAMITAZIOA, PROZEDURA ERA ADJUDIKATZEKO ERA:

          a) Tramitazioa:   Premiazkoa.

          b) Prozedura:     Irekia.

          c) Era:               Lehiaketa.

 4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA:

                90.000,00 euro,  BEZa ez barne.

 5. ADJUDIKAZIOA:

     a) Data:   2010eko irailaren 9a

     b) Kontratugilea:   ROS ROCA, S.A.  (IFK zk.

                                                           A25014382)

     c) Adjudikazioaren zenbatekoa:

                90.000,00 euro, BEZa ez barne.

 

           Hauxe da publikoa egiten dudana jende guztiak ezagutu dezan.

   

 

Arratian, 2010eko irailaren 10ean

  

Aitor Sorriketa Larrea

MANKOMUNITATEKO  LEHENDAKARIA