Albisteak

vista aereaa 

             

 

IRAGARKIA

 

            Bizkaiko Agintaritza Aldizkarian, 2010 urriaren 26an, hurrengo iragarkia argitaratzen da: Agirre Lehendakari kalea urbanizetako egikaritze-proiektua idaztea Lehiaketa honetan parte hartu nahi dutenek eskaintzak aurkeztu dezakete Igorre Udalaren Idazkaritzan edota 30/92 Legean adierazitako moduan, 26 egutegi-eguneko aldian, aipatu iragarkia Bizkaiko Agintaritza Aldizkarian argitaratzen denetik kontatzen hasita, egun hori larunbata bada epea hurrengo lanegun arte luzatuko da. Hauek dira  ezaugarriak:

            - Lehiaketaren gehienezkoa: 69.500,00 €  (BEZa  barne)

            

Igorren 2010ko urriaren 26an.

 ALKATEA

 

Olibares Yurrebaso Galder.