Albisteak

 

 

2011. urtean "Arratiako Udalen Mankomunitatearen Drogomenperasunaren Prebentzio Komunitarioko Zerbitzu Lantalde Teknikoa"-ren adjudikazioko Lehiaketa iragarri da.

 Texto del anuncioIragarkiaren Textua    Pliego de CondicionesKlausula Orokorraren Plegua

 Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua