Albisteak

 

Bizkaiko Aldizkari Ofizialan, 2010ko uztailaren 29an  (Aldizkarira joan) argitaratu da hurrengo 

IRAGARKIA

 

Toki Jaurbide arloko indarreango Lege Xedapenen Testu Bateratua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Erret-Lege-Dekretuaren 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, deitutako Lehiaketa  araupetzen duten Baldintza  Administratibo eta Teknikoei buruzko Orriak jendaurrean aztergai jartzen dira lau eguneko epean. Epe horren barruan erreklamazioak jartzea dago, horiek  ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEAK erabakiko dituelarik.

Aldi berean, 122. artikuluaren 2) idazatian oinarrituta, lehiaketa agartzen da; halere, Baldintza Administratibo eta Tekniko buruzko Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ezkero, Lehiaketa gerorako utziko da 

1.- Erakunde adjudikatzailea:

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA 

2.- Hitzamenaren helburua:

“AUMeko HHSak BILTZEKO ZERBITZURAKO IBILGAILU INDUSTRIAL / KAMIOI BATEN XASISAREN HORNIKETA”-REN ADJUDIKAZIOA. 

3.- Lehiaketa-tipoa:       

          90.000,00 euro   BEZa ez barne.

4.- Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua:

a) Tramitazioa:    Premiazkoa

b) Prozedura:      Irekia

c) Modua:            Lehiaketa

 

5.- Bermeak:

Behin-behingoa:    2.700,00  euro

Behin-betikoa:      adjudikazio  kontratuaren % 5          

6.- Informazioa eta agiriak eskuratzea:

   a) Informazioa eta agiriak:

 ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

  Elexalde kalea, 49 -   48140

           Telefonoa:   94 631 17 17

           Faxa:          94 631 92 15

   b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko azken eguna.

7.- Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea:

a) Proposamenak aurkezteko epea:

HAMAHIRU (13) EGUTEGIKO EGUNAK, iragarki hau “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean” kaleratu eta biharamunean kontatzen hasita, goizeko  09:00etatik  14:00etararte

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza administratibo eta teknikoei buruzko Pleguetan estatutakoa. 

c) Aurkezteko tokia:

1. Erakundea:   

    ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

2. Helbidea:  Elexalde kalea, 49

3. Herria eta Posta Kodea: IGORRE - 48140      

d) Lehiakideak bere eskaintzari eustera behartuta egongo den epealdia: Sektore Publikoko Kontratuen ganeko urriaren 30eko 30/2007 Legean ezarritakoaren araberakoa. 

8.- Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea:

       ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

b) Helbidea:  Elexalde kalea,  49

c) Herria: IGORRE

d) Eguna: Baldintza Administratiboei buruzko

                Pleguan ezarritakoa.

e) Ordua: 12:00 

9.- Bestelako argibideak: Erabili beharreko adjudikazio erizpideak Baldintza Administratibo eta Teknikoei buruzko Pleguetan erasota datoz.

 

 Arratian, 2010eko uztailaren 22a