Iragarkiak

 
2019Kko abenduaren 18ko Osoko Bilkuraren ahiko batzarrean, ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEAko Sendotutako Aurrekontu Orokarra, Aurrekontua Betearazteko Araudia eta Langileen Plantila, 2020ko Ekonomiko Ekitaldirako hasaiaren onetsizen. Hori guztia jendeaurrean azaldu da hamabost laneguneko epean, iragarkia argitaratuz 2019ko abenduaren 27ko 247 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Epe hori igaro da eta inork es du inolako erreklamaziorik aurkeztu; beraz, behin betiko onetsi dela. Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauren 15.3 artikuluan xedatutakorearen arabera, argitaratu egingo da, kapituluka laburtuta..