Iragarkiak

 
AUMko Presidentziaren abenduaren 18ko 71/2019 zk. Dekretuaren bitartez, hurrengo hau erabaki du: Hasierako onarpena ematea Kredituaen Habilitazinoak, Aldaketarako 1/2019-7AUM zka. espedienteari dagokiona Mankomunitatearen 2019ko Aurrekontuaren barruan.